Phong gia

UY TÍN GẶT THÀNH CÔNG

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY LUẬT PHONG GIA

Địa chỉ: Số 29 đường số 55, khu Biệt thự Thảo Điền Villas, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: 0931222515
Email: lskhaclong@gmail.com

Chia tài sản ly hôn khi chồng ngoại tình

Nội Dung Bài Viết

1. Chia tài sản ly hôn khi chồng ngoại tình được hiểu như thế nào?

Chia tài sản ly hôn khi chồng ngoại tình trong trường hợp ly hôn tuân theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Theo Điều 38 của Luật, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia tài sản chung. Nếu không thỏa thuận được, vợ chồng có thể yêu cầu Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung.

Việc chia tài sản chung có hiệu lực từ thời điểm thỏa thuận hoặc từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Hành vi ngoại tình của chồng có thể ảnh hưởng đến việc chia tài sản chung và quyết định về quyền nuôi con, giao quyền chăm sóc con, nhưng không có quy định cụ thể về việc xử lí hành vi ngoại tình trong trường hợp ly hôn.

2. Hành vi ngoại tình là gì?

Hành vi ngoại tình là hành động của một người đã kết hôn hoặc đang có mối quan hệ tình cảm với một người khác ngoài vợ/chồng. Hành vi này thường xảy ra khi một trong hai bên trong một mối quan hệ không trung thành và tìm kiếm tình yêu hoặc sự quan tâm từ người khác. Hành vi ngoại tình có thể gây tổn thương, xáo trộn và thậm chí dẫn đến ly hôn trong một hôn nhân.

2. Quy định về tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, tài sản chung của vợ chồng được quy định như sau:

  • Tài sản chung của vợ chồng bao gồm tài sản được tạo ra bởi vợ và chồng, thu nhập từ lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ và chồng có sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

  • Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được sử dụng để bảo đảm nhu cầu của gia đình và thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
  • Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ và chồng đang tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên, thì tài sản đó được coi là tài sản chung.
 

3. Chia tài sản ly hôn khi chồng ngoại tình được quy định như thế nào?

Trong trường hợp xảy ra ly hôn do hành vi ngoại tình của chồng, việc chia tài sản ly hôn khi chồng ngoại tình sẽ tuân theo quy định của pháp luật. Quy định về việc chia tài sản ly hôn khi chồng ngoại tình được quy định tại Điều 38 và Điều 39 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Theo Điều 38, trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng khi không có các quy định tại Điều 42 của Luật. Nếu không thỏa thuận được, vợ chồng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung. Điều này đảm bảo rằng việc chia tài sản chung được thực hiện theo quyền và lợi ích của cả hai bên.

Thỏa thuận về việc chia tài sản ly hôn khi chồng ngoại tình phải lập thành văn bản và được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật. Điều này nhằm đảm bảo tính pháp lý và bảo vệ quyền lợi của cả hai bên trong trường hợp có tranh chấp phát sinh sau này.

Nếu vợ hoặc chồng có yêu cầu, Tòa án sẽ giải quyết việc chia tài sản ly hôn khi chồng ngoại tình  theo quy định tại Điều 59 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Điều này đảm bảo rằng việc giải quyết tranh chấp về tài sản chung được thực hiện theo quy định của pháp luật và đảm bảo công bằng cho cả hai bên.

Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng được quy định tại Điều 39 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Thời điểm này có thể là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản hoặc nếu trong văn bản không xác định thời điểm, thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.

Ngoài ra, nếu chia tài sản ly hôn khi chồng ngoại tình sẽ theo quy định của pháp luật và có yêu cầu về hình thức nhất định, thì việc chia tài sản chung có hiệu lực từ thời điểm thỏa thuận tuân thủ hình thức đó. Trong trường hợp Tòa án giải quyết việc chia tài sản ly hôn khi chồng ngoại tình, thì việc chia tài sản có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Lưu ý rằng quyền và nghĩa vụ về tài sản giữa vợ chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia tài sản chung vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Điều này đảm bảo rằng các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản của vợ chồng không bị ảnh hưởng bởi việc chia tài sản chung.

Tóm lại, việc chia tài sản chung của vợ chồng khi xảy ra ly hôn do hành vi ngoại tình của chồng được quy định theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Việc chia tài sản chung có thể được thỏa thuận bằng văn bản hoặc do Tòa án giải quyết, và có hiệu lực từ thời điểm thỏa thuận hoặc từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Xem thêm các bài viết khác tại đây

4. Chồng ngoại tình sẽ bị xử lí như thế nào?

Trong trường hợp chồng ngoại tình, pháp luật không trực tiếp xử lý hành vi này. Hành vi ngoại tình không phải là một tội phạm trong luật hình sự. Tuy nhiên, hành vi này có thể có hậu quả đối với quyền và lợi ích của vợ chồng trong quá trình ly hôn. Thường thì, việc xử lí hành vi ngoại tình sẽ được thực hiện thông qua việc chia tài sản và quyết định về quyền nuôi con, giao quyền chăm sóc con.

Trong quá trình ly hôn, việc chia tài sản chung là một trong những vấn đề quan trọng cần được giải quyết. Theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014, việc chia tài sản chung được quy định tại Điều 38 và Điều 39. Tùy thuộc vào thỏa thuận của vợ chồng hoặc quyết định của Tòa án, tài sản chung có thể được chia thành một phần hoặc toàn bộ.

Trong trường hợp chồng ngoại tình, việc chia tài sản chung có thể được ảnh hưởng. Việc xác định quyền sở hữu và phân chia tài sản có thể phụ thuộc vào quyết định của Tòa án. Tòa án sẽ xem xét các yếu tố như đóng góp kinh tế và công việc gia đình của mỗi bên để quyết định việc chia tài sản. Tuy nhiên, hành vi ngoại tình của chồng có thể được xem là một yếu tố tiêu cực và có thể ảnh hưởng đến quyết định của Tòa án.

Ngoài việc chia tài sản, việc quyết định về quyền nuôi con và giao quyền chăm sóc con cũng là một vấn đề quan trọng trong quá trình ly hôn. Tùy thuộc vào tình huống cụ thể, hành vi ngoại tình của chồng có thể được xem là một yếu tố ảnh hưởng đến quyết định về quyền nuôi con và giao quyền chăm sóc con. Tòa án sẽ xem xét lợi ích của con và các yếu tố khác để đưa ra quyết định hợp lý.

Tuy nhiên, không có quy định cụ thể về việc xử lí hành vi ngoại tình trong trường hợp ly hôn. Quyết định về việc chia tài sản và quyền nuôi con sẽ được đưa ra dựa trên các quy định chung về hôn nhân và gia đình. Mỗi trường hợp ly hôn đều có những yếu tố riêng, và quyết định cuối cùng sẽ được Tòa án đưa ra dựa trên tình hình cụ thể của gia đình.

Trên đây là nội dung về “Chia tài sản ly hôn khi chông ngoại tình” của Luật sư Khắc Long. Nếu bạn còn nhiều thắc mắc hoặc cần giải đáp vấn đề liên quan đến trường hợp của bạn, hãy liên hệ với Luật sư Khắc Long. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho bạn.

Bài viết Phân chia tài sản thừa kế trong hôn nhân tham khảo vào trích dẫn luật từ các nguồn:

1./ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014

2./ BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
sang-ten-so-do-tai-thu-duc

Quý Khách Liên Hệ Với Chúng Tôi

Hotline: 0931222515