Phong gia

UY TÍN GẶT THÀNH CÔNG

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY LUẬT PHONG GIA

Địa chỉ: Số 29 đường số 55, khu Biệt thự Thảo Điền Villas, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: 0931222515
Email: lskhaclong@gmail.com

Luật chia tài sản sau ly hôn quy định thế nào?

Nội Dung Bài Viết

1. Luật chia tài sản sau ly hôn được hiểu như thế nào?

Luật chia tài sản sau ly hôn là một quy định pháp lý để quyết định việc phân chia tài sản của hai bên sau khi họ ly hôn. Theo luật chia tài sản, các tài sản và nợ nần chung của cặp vợ chồng sẽ được chia đều hoặc theo các quy tắc được đặt ra bởi pháp luật. Mục đích của luật chia tài sản là đảm bảo sự công bằng và hợp lý cho cả hai bên sau khi kết thúc mối quan hệ hôn nhân.

2. Xác định tài sản riêng của vợ chồng trong thời kì hôn nhân

Tài sản riêng của vợ và chồng bao gồm tài sản mà mỗi người sở hữu trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng, được tặng riêng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản được chia riêng cho vợ và chồng, tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ và chồng, và tài sản khác theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ và chồng.

Tài sản hình thành từ tài sản riêng của vợ và chồng cũng được coi là tài sản riêng của vợ và chồng. Mọi lợi tức và lợi ích sinh ra từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân cũng thuộc về tài sản riêng của vợ và chồng.

Tài sản riêng của vợ và chồng là tài sản mà người đó sở hữu. Trừ khi tài sản riêng đã được nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

Do đó, tài sản thừa kế sau hôn nhân nếu là tài sản riêng thì sẽ không được chia tách.

3. Xác định tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân

Tài sản chung của vợ chồng là những tài sản mà cả vợ và chồng đều tạo ra, thu nhập từ lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng, và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Ngoài ra, tài sản chung còn bao gồm những tài sản mà vợ chồng thừa kế chung hoặc nhận được tặng cho chung, và còn có thể bao gồm những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Tài sản chung của vợ chồng là sở hữu chung và được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của gia đình và thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Vì vậy, nếu trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng được thừa kế chung, thì tài sản thừa kế đó sẽ được xem là tài sản chung của vợ chồng và được chia sẻ theo tỷ lệ và quy định của luật chia tài sản sau ly hôn.

4. Nguyên tắc chia tài sản của vợ chồng theo luật phân chia tài sản sau ly hôn

Nguyên tắc chia tài sản của vợ chồng theo luật chia tài sản sau ly hôn bao gồm:

  1. Nguyên tắc chia đều: Tài sản và nợ nần chung của vợ chồng sẽ được chia đều giữa hai bên. Đây là nguyên tắc phổ biến nhất áp dụng trong việc chia tài sản sau ly hôn. Trong trường hợp này, mỗi bên sẽ được nhận một phần tài sản và chịu trách nhiệm về một phần nợ nần. Nguyên tắc này đảm bảo sự công bằng và đồng đều cho cả hai bên sau khi ly hôn.
  2. Nguyên tắc chia theo quy tắc được đặt ra bởi luật chia tài sản sau ly hôn: Nếu không thống nhất về việc chia tài sản đều, pháp luật có thể thiết lập các quy tắc cụ thể để quyết định việc chia tài sản. Các quy tắc này có thể căn cứ vào nhiều yếu tố như sự đóng góp tài chính và lao động, thời gian hôn nhân, và các yếu tố khác. Ví dụ, pháp luật có thể quy định rằng một bên sẽ nhận được một phần tài sản lớn hơn nếu họ có đóng góp lớn hơn vào việc tích lũy tài sản trong thời gian hôn nhân. Điều này đảm bảo rằng việc chia tài sản là hợp lý và phản ánh đúng các đóng góp của mỗi bên.
  3. Nguyên tắc chia dựa trên thỏa thuận của hai bên: Ngoài việc áp dụng nguyên tắc chia đều hoặc chia theo quy tắc luật chia tài sản sau ly hô , vợ chồng cũng có thể tự thỏa thuận về việc chia tài sản sau ly hôn. Thỏa thuận này có thể căn cứ vào các yếu tố mà hai bên đồng ý như sự đóng góp, sự cần thiết và các yếu tố khác. Thỏa thuận này phải được thực hiện theo quy định của pháp luật và được ghi nhận đúng quy trình pháp lý để có hiệu lực.

Mục đích của luật chia tài sản sau ly hôn là đảm bảo tính công bằng và hợp lý trong việc phân chia tài sản giữa hai bên, nhằm đảm bảo quyền lợi của cả vợ và chồng sau khi chấm dứt mối quan hệ hôn nhân. Việc áp dụng các nguyên tắc chia tài sản này giúp tránh tranh chấp và xung đột trong quá trình chia tài sản sau ly hôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết vấn đề này một cách hòa bình và hài hòa.

Xem thêm các bài viết khác tại đây

5. Trình tự, thủ tục chia tài sản của vợ chồng theo luật chia tài sản sau ly hôn

Trình tự, thủ tục chia tài sản của vợ chồng theo luật chia tài sản sau ly hôn là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự hợp tác và thỏa thuận từ cả hai bên. Dưới đây là các bước chi tiết trong quá trình này:

  1. Đệ đơn yêu cầu chia tài sản: Một trong hai bên hoặc cả hai bên có thể đệ đơn yêu cầu chia tài sản sau ly hôn. Đệ đơn này phải được nộp cho cơ quan tư pháp hoặc tòa án có thẩm quyền. Trong đệ đơn, phải ghi rõ yêu cầu chia tài sản và cung cấp thông tin về tình trạng tài sản và nợ nần chung của vợ chồng.
  2. Thu thập thông tin: Sau khi nhận được đệ đơn, cơ quan tư pháp hoặc tòa án sẽ yêu cầu cả hai bên cung cấp thông tin chi tiết về tài sản và nợ nần chung của vợ chồng. Thông tin này có thể bao gồm danh sách tài sản, giấy tờ chứng minh sở hữu, hợp đồng, bằng chứng về giá trị tài sản, và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến tài sản và nợ nần chung.
  3. Đánh giá tài sản: Cơ quan tư pháp hoặc tòa án sẽ tiến hành đánh giá giá trị của tài sản và nợ nần chung. Quá trình đánh giá này có thể bao gồm sự hợp tác của các chuyên gia định giá, luật sư, và các bên liên quan khác. Mục đích của việc đánh giá là xác định giá trị công bằng của tài sản và nợ nần chung để có thể chia tài sản một cách hợp lý và công bằng.
  4. Quyết định chia tài sản: Dựa trên thông tin và đánh giá tài sản, cơ quan tư pháp hoặc tòa án sẽ quyết định việc chia tài sản. Quyết định này sẽ căn cứ vào nguyên tắc chia tài sản theo luật phân chia tài sản sau ly hôn. Các nguyên tắc chia tài sản có thể bao gồm nguyên tắc chia đều, chia theo quy tắc pháp luật, hoặc chia dựa trên thỏa thuận của hai bên. Quyết định này sẽ xác định tỷ lệ chia tài sản và phân bổ nợ nần giữa vợ chồng.
  5. Thực hiện quyết định chia tài sản: Cả hai bên hoặc cơ quan tư pháp sẽ thực hiện quyết định chia tài sản bằng cách chuyển giao tài sản cho mỗi bên theo tỷ lệ và quy định đã được quyết định. Quá trình này có thể bao gồm việc chuyển nhượng tài sản, điều chỉnh quyền sở hữu, và giải quyết nợ nần chung.

Quá trình chia tài sản theo luật chia tài sản sau ly hôn có thể kéo dài một khoảng thời gian tương đối và đòi hỏi sự hợp tác và thỏa thuận từ cả hai bên. Mục đích cuối cùng của việc áp dụng luật chia tài sản sau ly hôn là để đảm bảo tính công bằng và hợp lý trong việc phân chia tài sản giữa vợ và chồng sau khi ly hôn. Việc áp dụng các nguyên tắc chia tài sản này giúp tránh tranh chấp và xung đột trong quá trình chia tài sản sau ly hôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết vấn đề này một cách hòa bình và hài hòa.

6. Tòa án có thẩm quyền giải quyết

Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử lý khởi kiện về phân chia tài sản sau ly hôn (theo Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm ngoái). Trường hợp có bất động sản, việc phân chia tài sản sau ly hôn không liên quan đến tranh chấp hôn nhân gia đình và nuôi con chung, do đó, thẩm quyền xử lý thuộc về nơi có bất động sản tranh chấp.

7. Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết tranh chấp về tài sản chung sau ly hôn tại cấp xét xử sơ thẩm thường kéo dài từ 4 đến 6 tháng (nếu có vụ án phức tạp có thể kéo dài thêm); Tại cấp phúc thẩm, thời hạn này thường là từ 3 đến 4 tháng (nếu có kháng nghị).

Trên đây là nội dung về “Luật chia tài sản sau ly hôn quy định thế nào?” của Luật sư Khắc Long. Nếu bạn còn nhiều thắc mắc hoặc cần giải đáp vấn đề liên quan đến trường hợp của bạn, hãy liên hệ với Luật sư Khắc Long. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho bạn.

Bài viết Phân chia tài sản thừa kế trong hôn nhân tham khảo vào trích dẫn luật từ các nguồn:

1./ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014

2./ BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
sang-ten-so-do-tai-thu-duc

Quý Khách Liên Hệ Với Chúng Tôi

Hotline: 0931222515