Phong gia

UY TÍN GẶT THÀNH CÔNG

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY LUẬT PHONG GIA

Địa chỉ: Số 29 đường số 55, khu Biệt thự Thảo Điền Villas, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: 0931222515
Email: lskhaclong@gmail.com

Tài sản trước hôn nhân và sau hôn nhân quy định thế nào?

Nội Dung Bài Viết

Tài sản trước hôn nhân và sau hôn nhân là nội dung mà có rất nhiều người quan tâm, tìm kiếm. Tài sản trước hôn nhân và sau hôn nhân như một bài toán mà hầu hết mọi người muốn giải đáp nó. Để hiểu rõ hơn vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

1. Tài sản trước hôn nhân là gì?

Tài sản trước hôn nhân là tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn với nhau. Cụ thể:

 • Tài sản riêng của mỗi người mà họ đã có trước khi kết hôn như nhà, đất, tiền tiết kiệm, cổ phiếu, xe cộ…
 • Tài sản được tặng cho riêng mỗi người trước hoặc trong thời kỳ hôn nhân nhưng không phải là của cả hai vợ chồng.
 • Tài sản thừa kế, quà tặng chỉ có tên một người trong hai vợ chồng.
 • Lương, thưởng, tiền tiết kiệm, cổ phiếu mà mỗi người có được do lao động, kinh doanh riêng trong thời gian hôn nhân.

Những tài sản này thuộc quyền sở hữu riêng của mỗi người, không phải chia sẻ với bên kia khi ly hôn hoặc chia tài sản chung.

2. Tài sản sau hôn nhân là gì?

Tài sản sau hôn nhân là những tài sản mà vợ chồng tạo lập, có được trong thời gian chung sống với nhau sau khi kết hôn. Cụ thể:

 • Lương, thưởng, thu nhập mà cả hai vợ chồng cùng đóng góp vào kinh tế gia đình.
 • Tài sản, bất động sản được mua, xây dựng bằng nguồn thu nhập chung của cả hai.
 • Các khoản đầu tư, kinh doanh được thực hiện bằng vốn chung của vợ chồng.
 • Quà tặng cho cả hai vợ chồng hoặc cho gia đình trong thời gian hôn nhân.
 • Tài sản thừa kế, quà tặng có tên cả hai vợ chồng.
 • Các tài sản khác mà pháp luật quy định là tài sản chung của vợ chồng.

Những tài sản này được coi là tài sản chung của cả hai và sẽ được chia đôi khi hôn nhân chấm dứt.

3. Quy định về tài sản trước hôn nhân và sau hôn nhân

Quy định về tài sản trước hôn nhân và sau hôn nhân trong Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên trong mối quan hệ hôn nhân. Tài sản trước hôn nhân là những tài sản mà mỗi bên sở hữu trước khi kết hôn và thuộc sở hữu riêng của mỗi bên. Điều này có nghĩa là tài sản này không phải chia sẻ khi ly hôn hoặc chia tài sản chung. Để xác định tài sản trước hôn nhân, cần có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản trước khi kết hôn.

Tuy nhiên, tài sản sau hôn nhân là những tài sản mà vợ chồng tạo lập và có được trong quá trình chung sống với nhau sau khi kết hôn. Tài sản sau hôn nhân được coi là tài sản chung của cả hai vợ chồng, trừ khi có thỏa thuận riêng.

Các loại tài sản sau hôn nhân bao gồm lương, thưởng, thu nhập mà cả hai vợ chồng cùng đóng góp vào kinh tế gia đình, tài sản, bất động sản được mua, xây dựng bằng nguồn thu nhập chung của cả hai, các khoản đầu tư, kinh doanh được thực hiện bằng vốn chung của vợ chồng, quà tặng cho cả hai vợ chồng hoặc cho gia đình trong thời gian hôn nhân, tài sản thừa kế, quà tặng có tên cả hai vợ chồng và các tài sản khác mà pháp luật quy định là tài sản chung của vợ chồng.

Khi xảy ra tình huống ly hôn hoặc chết, tài sản chung sau hôn nhân sẽ được chia đôi cho vợ và chồng. Tuy nhiên, tài sản riêng của mỗi bên phải được chứng minh nguồn gốc riêng, nếu không sẽ coi là tài sản chung và sẽ được chia sẻ theo quy định của pháp luật.

Quy định về tài sản trước hôn nhân và sau hôn nhân nhằm bảo vệ quyền lợi của mỗi bên trong mối quan hệ hôn nhân và đảm bảo sự công bằng trong việc chia tài sản khi hôn nhân chấm dứt. Việc hiểu rõ quy định này sẽ giúp các bên có những quyết định thông minh và đúng đắn liên quan đến tài sản trong quá trình hôn nhân và sau khi kết thúc mối quan hệ này.

4. Quyền và nghĩa vụ của vợ/chồng đối với tài sản trước hôn nhân và sau hôn nhân

Quyền và nghĩa vụ của vợ/chồng đối với tài sản trước hôn nhân và sau hôn nhân đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên trong mối quan hệ hôn nhân.

Đối với tài sản trước hôn nhân, quyền của vợ/chồng là được sở hữu hoàn toàn tài sản riêng của mình mà không phải chia sẻ với bên kia. Điều này có nghĩa là mỗi người có quyền tự do quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm về tài sản của mình. Vợ/chồng có quyền sử dụng tài sản riêng của mình mà không cần sự đồng ý hay can thiệp từ bên kia.

Tuy nhiên, nghĩa vụ của vợ/chồng đối với tài sản trước hôn nhân là bảo vệ và quản lý tài sản cá nhân của mình một cách có trách nhiệm. Điều này bao gồm việc duy trì, bảo vệ và tăng cường giá trị của tài sản trước hôn nhân.

Còn đối với tài sản sau hôn nhân, quyền của vợ/chồng là quyền sở hữu chung và quyết định chung trong việc quản lý, sử dụng và chia sẻ tài sản chung của cả hai. Điều này có nghĩa là cả vợ và chồng đều có quyền tham gia vào các quyết định liên quan đến tài sản sau hôn nhân, bao gồm việc sử dụng, đầu tư, mua sắm và bán tài sản.

Nghĩa vụ của vợ/chồng đối với tài sản sau hôn nhân là đóng góp và chia sẻ trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng tài sản chung của gia đình. Điều này có thể bao gồm việc đóng góp thu nhập, tiền tiết kiệm, hoặc công sức lao động để phát triển và duy trì tài sản chung của gia đình.

Quyền và nghĩa vụ của vợ/chồng đối với tài sản trước hôn nhân và sau hôn nhân được quy định rõ trong Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Luật này đảm bảo sự công bằng và bảo vệ quyền lợi của cả hai bên trong mối quan hệ hôn nhân.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên được thực hiện một cách công bằng và hợp lý, việc hiểu rõ và tuân thủ các quy định về tài sản trước và sau hôn nhân là rất quan trọng. Việc tìm hiểu và tham khảo ý kiến từ chuyên gia pháp luật có thể giúp vợ/chồng có những quyết định thông minh và đúng đắn liên quan đến tài sản trong quá trình hôn nhân và sau khi kết thúc mối quan hệ này.

5. Trình tự xác nhận tài sản trước hôn nhân và sau hôn nhân của vợ/chồng như sau:

a) Tài sản trước hôn nhân:

 

 • Trước khi kết hôn, mỗi bên nên xác định và liệt kê tài sản riêng của mình. Điều này bao gồm các tài sản mà mỗi bên đã sở hữu trước khi bước vào mối quan hệ hôn nhân, chẳng hạn như tiền mặt, tài khoản ngân hàng, bất động sản, ô tô, trang sức và các tài sản giá trị khác.
 • Sau đó, vợ/chồng cần xác minh và chuẩn bị các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của tài sản trước hôn nhân. Điều này có thể bao gồm hợp đồng mua bán, giấy chứng nhận quyền sở hữu, hóa đơn mua hàng và bất kỳ giấy tờ nào khác liên quan đến tài sản này.
 • Quan trọng nhất, vợ/chồng nên lưu trữ các giấy tờ và chứng cứ liên quan đến tài sản riêng của mình một cách cẩn thận và an toàn. Điều này giúp đảm bảo rằng tài sản này không bị tranh chấp hoặc nhầm lẫn với tài sản chung sau này.

Xem thêm các bài viết khác tại đây.

b) Tài sản sau hôn nhân:

 

 • Trong quá trình chung sống sau khi kết hôn, vợ/chồng có thể tạo lập và có được các tài sản chung. Đây là những tài sản mà cả hai vợ chồng đã đóng góp và có được trong quá trình chung sống, bao gồm lương, thưởng, thu nhập, bất động sản, đầu tư, kinh doanh, quà tặng và các tài sản khác mà pháp luật quy định là tài sản chung của vợ/chồng.
 • Để xác định giá trị của các tài sản chung và tỷ lệ phần chia tài sản khi hôn nhân chấm dứt, vợ/chồng cần đánh giá giá trị của từng tài sản chung. Điều này có thể bao gồm sự trợ giúp từ luật sư hoặc chuyên gia pháp luật để đảm bảo sự công bằng và hợp lý trong việc chia sẻ tài sản này.
 • Tương tự như tài sản trước hôn nhân, vợ/chồng cần chuẩn bị các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và giá trị của các tài sản chung sau hôn nhân. Điều này giúp đảm bảo rằng các tài sản này không bị tranh chấp và có thể được chia sẻ một cách công bằng khi hôn nhân chấm dứt.

Quá trình xác nhận tài sản trước và sau hôn nhân là quan trọng để bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm của cả hai vợ chồng. Đối với tài sản trước hôn nhân, việc xác định và chuẩn bị giấy tờ chứng minh quyền sở hữu là cần thiết để đảm bảo rằng tài sản này không phải chia sẻ khi ly hôn hoặc chia tài sản chung. Đối với tài sản sau hôn nhân, việc đánh giá giá trị và chuẩn bị giấy tờ chứng minh quyền sở hữu giúp đảm bảo rằng tài sản chung của vợ/chồng được chia sẻ một cách công bằng khi hôn nhân chấm dứt.

Quá trình xác nhận tài sản trước và sau hôn nhân có thể được thực hiện bởi luật sư hoặc chuyên gia pháp luật để đảm bảo sự công bằng và tuân thủ quy định của pháp luật. Việc tìm hiểu và tham khảo ý kiến từ chuyên gia pháp luật cũng là một biện pháp thông minh để vợ/chồng có những quyết định đúng đắn và bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình hôn nhân và sau khi kết thúc mối quan hệ này.

Trên đây là nội dung về “Tài sản trước hôn nhân và sau hôn nhân” của Luật sư Khắc Long xin gửi đến các bạn để tham khảo. Nếu bạn còn nhiều thắc mắc hay nhiều vấn đề cần được giải đáp đối với trường hợp của mình, hãy liên hệ với Luật sư Khắc Long. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình và rất hân hạnh được tư vấn cho bạn.

Địa chỉ văn phòng:

Trụ sở 1: Số 105 đường Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trụ sở 2: Số 01 đường Lại Hùng Cường, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại/Zalo: 0931 222 515 (Luật sư Bùi Khắc Long)
Website: https://luatsukhaclong.vn/

Bài viết Phân chia tài sản thừa kế trong hôn nhân tham khảo vào trích dẫn luật từ các nguồn:

1./ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014

2./ BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
sang-ten-so-do-tai-thu-duc

Quý Khách Liên Hệ Với Chúng Tôi

Hotline: 0931222515