Phong gia

UY TÍN GẶT THÀNH CÔNG

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY LUẬT PHONG GIA

Địa chỉ: Số 29 đường số 55, khu Biệt thự Thảo Điền Villas, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: 0931222515
Email: lskhaclong@gmail.com

cách phân chia tài sản thừa kế

Nội Dung Bài Viết
cách phân chia tài sản thừa kế

Cách phân chia tài sản thừa kế đang được rất nhiều người quan tâm trong cuộc sống. Nhờ vào cách phân chia tài sản thừa kế mà tài sản được phân chia một cách công bằng. Để giải đáp được vấn đề này thì mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

1. Tài sản thừa kế là gì?

 • Tài sản thừa kế được hiểu là toàn bộ tài sản mà người để lại sau khi qua đời, bao gồm những tài sản mà họ hợp pháp sở hữu trong quá khứ.
 • Ngoài những tài sản thông thường như nhà cửa, đất đai, tiền tiết kiệm, cổ phiếu, xe cộ, còn có thể có các tài sản có giá trị khác.
 • Tài sản thừa kế đóng vai trò quan trọng trong việc xác định phần di sản mà mỗi người thừa kế được hưởng theo quy định của pháp luật hoặc di chúc của người để lại.
 • Việc hiểu rõ về tài sản thừa kế giúp mọi người có cái nhìn tổng quan về quyền và trách nhiệm của mình trong việc quản lý và sử dụng tài sản được thừa kế.

cách phân chia tài sản thừa kế

2. Cách phân chia tài sản thừa kế

Cách phân chia tài sản thừa kế rất quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp và đảm bảo công bằng cho tất cả các bên liên quan. Dưới đây là một số cách phân chia tài sản thừa kế mà bạn có thể áp dụng:

 • Cách phân chia tài sản thừa kế theo di chúc là cách phân chia tài sản dựa trên ý chí của người đã qua đời. Điều này đòi hỏi tuân thủ và thực hiện theo di chúc một cách chính xác và công bằng.
 • Cách phân chia tài sản thừa kế theo luật là cách phân chia tài sản dựa trên các quy định và quy tắc được đặt ra trong Bộ Luật dân sự về thừa kế. Việc này bao gồm áp dụng các công thức phân chia cụ thể cho từng trường hợp, nhằm đảm bảo sự công bằng và hợp lý.
 • Ngoài ra, còn có các hình thức phân chia khác như thỏa thuận phân chia và phân chia theo tỷ lệ đóng góp công sức. Thỏa thuận phân chia là khi các bên liên quan đạt được một thỏa thuận về việc phân chia tài sản. Phân chia theo tỷ lệ đóng góp công sức là khi tài sản được phân chia dựa trên mức độ đóng góp và công sức của mỗi người thừa kế.

Đó là một số cách phân chia tài sản thừa kế mà bạn có thể tham khảo để giải quyết vấn đề này một cách công bằng và hợp lý.

3. Nguyên tắc phân chia tài sản thừa kế

a) Nguyên tắc chung:

 • Tuân thủ ý chí của người để lại di sản thể hiện trong di chúc (nếu có).
 • Bảo đảm lợi ích hợp pháp của người thừa kế, đúng đối tượng và phần tài sản được hưởng.
 • Tài sản được phân chia phải hợp pháp, không vi phạm đạo đức xã hội.
 • Bên cạnh đó, quyền lợi và trách nhiệm của người thừa kế cũng cần được đảm bảo một cách công bằng và minh bạch.
 • Ngoài ra, việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quyền thừa kế cũng rất quan trọng để đảm bảo sự chính xác và hợp pháp.
 • Đồng thời, việc xác định và chứng minh đối tượng và phần tài sản được hưởng cũng cần được tiến hành một cách cẩn thận và chính xác.

b) Nguyên tắc áp dụng cho từng trường hợp:

 • Ưu tiên người có công lao động, chăm sóc, nuôi dưỡng người để lại di sản.
 • Nam nữ bình đẳng trong thừa kế tài sản, đảm bảo quyền lợi của cả hai giới.
 • Người già yếu, tàn tật, khó khăn được ưu tiên hơn, đảm bảo rằng họ nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ cần thiết.
 • Người con nuôi được hưởng một phần di sản nhất định, để đảm bảo rằng họ không bị bỏ rơi trong việc chia sẻ tài sản gia đình.
 • Các trường hợp khác tùy theo hoàn cảnh cụ thể, sẽ xem xét và áp dụng nguyên tắc phù hợp nhất để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc chia sẻ di sản.

4. Quyền và nghĩa vụ của người thừa kế

a) Quyền của người thừa kế

 • Người thừa kế có quyền được hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản theo di chúc hoặc theo luật định.
 • Được quyền yêu cầu chia thừa kế khi có người vi phạm quyền lợi của mình.
 • Được quyền từ chối nhận di sản nếu có lý do chính đáng.
 • Có quyền yêu cầu người quản lý di sản báo cáo việc quản lý, giao trả di sản.

Ngoài ra, người thừa kế còn có những quyền khác liên quan đến di sản của mình. Họ có quyền tham gia vào quyết định về việc quản lý và sử dụng di sản, bao gồm cả việc đề xuất các biện pháp bảo vệ và phát triển di sản. Người thừa kế cũng có quyền kiểm tra và kiểm soát việc quản lý di sản, bằng cách yêu cầu người quản lý báo cáo về các hoạt động quản lý và trình diễn tài chính của di sản.

Ngoài ra, trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến di sản, người thừa kế cũng có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp thông qua các phương pháp hòa giải hoặc thông qua các pháp lý khác nhau. Quyền của người thừa kế là rất quan trọng để đảm bảo rằng quyền lợi và di sản của họ được bảo vệ và thực hiện đúng đắn.

b) Nghĩa vụ của người thừa kế

 • Người thừa kế có nghĩa vụ kê khai di sản và nộp thuế di sản theo quy định của pháp luật.
 • Không được từ chối nhận di sản một cách vô lý, mà phải chấp nhận và giữ gìn di sản một cách trung thực và tôn trọng.
 • Ngoài việc giữ gìn, người thừa kế còn có trách nhiệm phát triển và bảo tồn di sản để lại, nhằm bảo đảm rằng di sản sẽ được truyền lại cho thế hệ sau một cách tốt nhất.
 • Người thừa kế cũng phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản liên quan đến di sản, đảm bảo rằng các nghĩa vụ này được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và đảm bảo sự bảo vệ và phát triển của di sản.

Xem thêm các bài viết khác tại đây.

5. Vai trò và trách nhiệm của Tòa án

 • Giải quyết các tranh chấp về di sản, di chúc, bao gồm cả những tranh chấp phức tạp và những trường hợp đặc biệt.
 • Bảo đảm lợi ích của người thừa kế theo đúng luật và đảm bảo rằng họ nhận được phần di sản mà họ đáng nhận.
 • Quyết định phân chia di sản khi các bên không thống nhất được và đưa ra những quyết định công bằng và hợp lý.
 • Xác định và thẩm định giá trị của di sản để đảm bảo sự công bằng cho tất cả các bên liên quan và tránh những tranh cãi không cần thiết.
 • Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 • Cung cấp hướng dẫn và tư vấn chi tiết cho các bên liên quan về quy trình và quyền lợi của họ trong các vụ án liên quan đến di sản, di chúc.
 • Đảm bảo rằng mọi tranh chấp được giải quyết một cách công bằng, minh bạch và trong một thời gian hợp lý.

6. Trình tự, thủ tục nhận thừa kế theo cách phân chia tài sản thừa kế

Trình tự, thủ tục nhận tài sản thừa kế theo cách phân chia tài sản thừa kế

 • Trình tự chi tiết các bước thực hiện quy trình:
  • Bước 1: Thực hiện việc kiểm kê và xác định rõ danh sách tài sản di sản để lại.
  • Bước 2: Xác định một cách cụ thể người thừa kế và phần tài sản mà họ sẽ được thừa kế.
  • Bước 3: Tiến hành kê khai các tài sản di sản với cơ quan chức năng có thẩm quyền.
  • Bước 4: Xác định và thực hiện việc nộp các loại thuế liên quan đến di sản.
  • Bước 5: Thực hiện thủ tục nhận di sản tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
 • Các giấy tờ, thủ tục pháp lý cần chuẩn bị để xử lý quyền thừa kế bao gồm như sau:
  • Đơn đề nghị nhận di sản từ người để lại.
  • Bản sao giấy tờ tùy thân của người để lại di sản và người thừa kế.
  • Di chúc hoặc văn bản phân chia di sản (nếu có).
  • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản thừa kế.
  • Các loại thuế và lệ phí đã được nộp (nếu có).
  • Bất kỳ giấy tờ hoặc tài liệu khác liên quan đến tài sản thừa kế.
 • Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị giấy tờ và thủ tục pháp lý, người thừa kế sẽ nhận được văn bản xác nhận quyền thừa kế và tiến hành các bước tiếp theo để quản lý tài sản thừa kế một cách hợp pháp và hiệu quả.

Trên đây là nội dung về “Cách phân chia tài sản thừa kế” của Luật sư Khắc Long xin gửi đến các bạn để tham khảo. Nếu bạn còn nhiều thắc mắc hay nhiều vấn đề cần được giải đáp đối với trường hợp của mình, hãy liên hệ với Luật sư Khắc Long. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình và rất hân hạnh được tư vấn cho bạn.

Địa chỉ văn phòng:

Trụ sở 1: Số 105 đường Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trụ sở 2: Số 01 đường Lại Hùng Cường, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại/Zalo: 0931 222 515 (Luật sư Bùi Khắc Long)
Website: https://luatsukhaclong.vn/

Bài viết “Cách phân chia tài sản thừa kế” tham khảo vào trích dẫn luật từ các nguồn:

1./ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014

2./ BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
sang-ten-so-do-tai-thu-duc

Quý Khách Liên Hệ Với Chúng Tôi

Hotline: 0931222515